Közlemények

K Ö Z G Y Û L É S I M E G H Í V Ó


A Dunacorp Faktorház Zrt. (cjsz.: 01-10-047584, székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 14.) igazgatósága ezúton értesíti a társaság részvényeseit, hogy


2023. év május hó 16. napjának 11 órájára
a részvénytársaság
közgyûlését összehívja.


A közgyûlés helye: a társaság székhelye (1074 Budapest, Dohány u. 14.)

A közgyûlés megtartásának módja: A részvényesek vagy meghatalmazottaik személyes jelenlétével

Napirendi pontok:


  • 1. Döntés a részvénytársaság alaptõkéjének a cég eredménytartalékából 60.000.000 Ft-ról 180.000.000 Ft-ra történõ felemelésérõl új részvények zártkörû forgalomba hozatalával, jegyzésre jogosultak kijelölése.

  • 2. Alapszabály módosítása, egységes szerkezetû alapszabály szövegének elfogadása

  • 3. Egyebek


Minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít. A szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételek: A szavazásra jogosító névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyûlésen szavazati joggal azok élhetnek, akik a közgyûlés napját megelõzõ munkanapon, a hivatalos munkaidõ végéig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre kerültek.

Amennyiben a közgyûlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyûlés ideje: 2023. év május hó 16. napjának 12. órája. A megismételt közgyûlés helye: a társaság székhelye, a napirendi pontok változatlanok.

A megismételt közgyûlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2023. április 25.


Dunacorp Faktorház Zrt.
Igazgatóság elnöke   

Kapcsolat

Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 14.
Levelezési cím: 1398 Budapest,
Pf. 576.
Központ: +36 20/889-0800
Telefon: +36 1/266-0208
Fax: +36 1/700-2244
E-mail: iroda@dunacorprt.hu


Az adatvédelmi tisztviselõ: Kelényi Tamás
Telefonszáma: +36 20/421-3455
E-mail címe: adatkezeles[@]dunacorprt.hu


Adószám: 11827380-4-42
Csoport azonosító száma:
17782074-5-42


CIB BANK ZRT. - Forintszámla
10700024-04501905-52000001

Külföldi utalás esetén:
IBAN: HU 50 10700024-04501905-52000001
Swift kód: CIB-H HU HB


CIB BANK ZRT. - Euro számla
10700024-04501905-50000005


OTP BANK NYRT. - Forintszámla
11711003-20010173-00000000

Külföldi utalás esetén
IBAN: HU 26 11711003-20010173-00000000
Swift kód: OTPVHUHB