Tájékoztatás

 


T Á J É K O Z T A T Á S


A DUNACORP Faktorház Zrt. (székhely: 1074 Budapest, Dohány u. 14., cjsz.: 13-10-041067) tájékoztatja ügyfeleit, hogy élve az ügyfelekkel eredetileg hitel-, kölcsön-, folyószámla- és kártyaszerzõdéseket kötõ pénzintézetek Üzletszabályzatában, Általános Szerzõdési Feltételeiben és egyedi szerzõdéseiben biztosított azon lehetõséggel, miszerint a hitelezõ az ügyféllel szembeni követelése érvényesítése során felmerülõ költségeket az ügyfélre átháríthatja, ezen költségek részleges fedezetére minden ügyfelére a követelés 5 %-ában meghatározott kezelési költségátalányt terhel ki.


Budapest, 2012. május 15.

 

                                                           DUNACORP Faktorház Zrt.

                                                                       IgazgatóságaT Á J É K O Z T A T Á STársaságunk alapvetõ stratégiai célja, hogy a követeléskezelési gyakorlata során valamennyi ügyfele számára megfelelõ, maradéktalan és egyenlõ színvonalú szolgáltatás nyújtson. Ennek a célnak az elérése érdekében tûzte zászlajára Társaságunk – többek között - az érdekeiket csak korlátozottan képviselni képes ügyfelei kiemelt kezelését. Társaságunk biztosítja a fogyatékkal élõk személyes ügyintézésének eltérõ, ugyanakkor kiemelt és gyors lebonyolítását, továbbá fokozott figyelmet fordít ezen ügyfelek követeléskezelési eljáráshoz kapcsolódó tájékoztatására.

Amennyiben a követeléskezelés során az ügyféllel megállapodás kötésre kerül sor, akkor Társaságunk különleges tájékoztatási eljárást alkalmaz attól függõen, hogy az ügyfél milyen fogyatékossággal bír.

Társaságunk az esélyegyenlûség biztosítása érdekében fokozott gondossággal kezeli a fogyatékkal együtt élõ ügyfeleket, lehetõvé teszi ügyfélszolgálatunk akadálymentes elérését, elõzetes kérés esetén pedig biztosítja a Társaságunk székhelyét gépkocsival megközelítõ fogyatékkal élõ személyek parkolását. Speciális eljárásrend keretében munkatársunk a vak, vagy látássérült, gyengén látó személy esetén teljes terjedelemben felolvas minden dokumentumot, megállapodás-tervezetet, tájékoztatót stb. A felolvasás megtörténtének tényét és az érintett személynek azon nyilatkozatát, hogy a felolvasás megtörtént, azt megértette, továbbá magára nézve kötelezõ érvényûnek fogadta el és erre való tekintettel írta alá adott dokumentumot, Társaságunk írásban külön rögzíti. Hallássérült személy esetén különös gonddal jár el munkatársunk, így külön figyelmet fordít arra, hogy valamennyi tájékoztatást írásban megadjon és ezt az érintett személy aláírásával igazolja. Amennyiben jeltolmács kíséri a hallássérült ügyfelet, akkor az adott dokumentumot érintõ releváns kérdések vonatkozásában, így különösen ami a szerzõdésre, költségekre, futamidvre vonatkozik, kiváltképp fontos a precíz, konkrét és mindenre kiterjedõ tájékoztatás, továbbá az írásbeli anyagokat, azok átadását és az átadás megtörténtének tényét ügyfelünk ebben az esetben is aláírásával látja el.

Társaságunk a fogyatékkal élõ ügyfelek tájékoztatása, a velük való kommunikáció során kiemelten kezeli az ügyfelek érdekeit, mellyel mindvégig biztosítja tényleges esélyegyenlõségüket a követeléskezelési folyamat egésze során.

DUNACORP Faktorház Zrt.
Igazgatósága         


Kapcsolat

Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 14.
Levelezési cím: 1398 Budapest,
Pf. 576.
Központ: +36 20/889-0800
Telefon: +36 1/266-0208
Fax: +36 1/700-2244
E-mail: iroda@dunacorprt.hu


Az adatvédelmi tisztviselõ: Kelényi Tamás
Telefonszáma: +36 20/421-3455
E-mail címe: adatkezeles[@]dunacorprt.hu


Adószám: 11827380-4-42
Csoport azonosító száma:
17782074-5-42


CIB BANK ZRT. - Forintszámla
10700024-04501905-52000001

Külföldi utalás esetén:
IBAN: HU 50 10700024-04501905-52000001
Swift kód: CIB-H HU HB


CIB BANK ZRT. - Euro számla
10700024-04501905-50000005


OTP BANK NYRT. - Forintszámla
11711003-20010173-00000000

Külföldi utalás esetén
IBAN: HU 26 11711003-20010173-00000000
Swift kód: OTPVHUHB